Praksisforskning i PPR

  • Røn-Larsen, Maja (Projektdeltager)
  • Kousholt, Dorte (Projektdeltager)
  • Morin, Anne (Projektdeltager)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

I dette forskningsprojekt har 3 forskere fra 2 forskellige universiteter og 9 PPR professionelle (psykologer og pædagogiske psykologiske konsulenter) fra 8 forskellige kommuner dannet en praksisforskningsgruppe for at blive klogere på de komplekse problemstillinger som PPR står overfor i det daglige arbejde som samarbejdspartnere i forhold til dagtilbud og skoler.
Forskningsgruppen arbejder med spørgsmål som: Hvordan organisering og samarbejde har betydning for problemforståelser og indsatser i forhold til børn i vanskeligheder. Hvordan anerkende og sætte forskellige fagligheder i spil i tværfagligt samarbejde? Hvordan får PPR medarbejdere tilstrækkelig adgang til og viden om hverdagens problemstillinger og dilemmaer i dagtilbud og skoler. Hvordan arbejde med PPR-medarbejdernes position i samarbejdet og hvilke forståelser af faglighed er der brug for? Hvordan lære af hinandens forskellige erfaringer og bidrage til praksisudvikling på tværs af forskellige organiseringer af PPR funktionen? Forskningsgruppens arbejde tilrettelægges omkring gensidig udveksling, fælles refleksion, workshops mv. og mødes 3 gange om året.
Undervejs i forskningsprojektet har jeg konkret arbejdet med deltagende observationer og interviews af flere PPR-psykologer fra gruppen.
Forskningsgruppen fungerer desuden som sparringspartner og kontaktflade for den årlige PPR konference på DPU, Aarhus Universitet - og løbende resultater diskuteres i øvrigt i forskningsgruppen STP på Roskilde Universitet.

Nøgleresultater

Udvikling af begreber om "corridor-casework", "ordningslængsel" og "politics of everyday life" som en del af den sammensatte praksis omkring børn i vanskeligheder.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/201831/01/2021

Samarbejdspartnere