Perspektiver på og betingelser for ’det gode børneliv’ - på tværs af familieliv, institutionsliv og familiepolitiske målsætninger

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Mit projekt har arbejdstitlen ’Perspektiver på og betingelser for det ’gode børneliv’ – på tværs af familieliv, institutionsliv og familiepolitiske målsætninger’. Projektet tager udgangspunkt dér, hvor det gode børneliv udpeges som truet. Formålet er at udforske, hvilke perspektiver på og betingelser for det gode børneliv, der træder frem som væsentlige, når børneliv synes truet og heraf komme tættere på de forståelser af ’det gode børneliv’, der politisk, fagligt og alment er på spil samt hvilke betingelser for børneliv, der træder frem alment set.

Designet er eksplorativt og består af kvalitative metoder som deltagende observationer og interviews. Jeg gennemfører empiriske ’nedslag’ forskellige steder i småbørns hverdagsliv - fx hjem, daginstitution og forebyggende indsatser. Familie- og børnepolitiske dokumenter og målsætninger inddrages desuden i analysen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/201005/07/2014