Peer-talk som ressource for børns sproglige læring

  • Ahrenkiel, Annegrethe (Projektdeltager)
  • Holm, Lars (Projektdeltager)
  • Skytthe Kaarsberg Schmidt, Lene (Projektsamarbejdspartner)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Et stigende fokus på børns sprog har de senere år udmøntet sig i en omfattende sprogtestning samt et stort antal forsknings- og udviklingsprogrammer, der sigter mod at stimulere og styrke børns sprog. Sprogforståelsen går ofte ud på at styrke børns læsning ordforråd, der kan ses som en snæver og dekonstekstualiseret forståelse af børns sprog. Nærværende projekt tager afsæt i en helhedsorienteret forståelse og fokuserer på den sproglige kommunikation mellem børn – peer talk – som en værdifuld ressource for den sproglige læring. Metoden vil bestå af et dybdegående sprogetnografisk arbejde med en række udvalgte børn, der følges tæt gennem deres dagligdag.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201931/12/2020

Emneord

  • peer-talk
  • børnehave
  • børns sprog
  • læring
  • sproglig læring