Passende Parathed

 • Westerling, Allan (Projektdeltager)
 • Ellegaard, Tomas (Projektdeltager)
 • Kjær, Bjørg (Projektdeltager)
 • Kryger, Niels (Projektdeltager)
 • Dannesboe, Karen Ida (Projektdeltager)
 • Bach, Dil (Projektdeltager)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet sætter fokus på, hvilken betydning den øgede skoleforberedelse i daginstitutionerne har for forældresamarbejdet, på hvilke forestillinger om børn og barndom, der præger henholdsvis pædagoger og forældre, og på, hvad den øgede skoleforberedelse betyder for pædagogers og forældres forventninger til hinanden. Projektet retter opmærksomheden mod opfattelser af børn som ’afvigende’ og ’normale’ - både i hjem og institution og på, hvordan forskelle i opfattelser får betydning i mødet mellem pædagoger og forældre. Projektet interesserer sig derudover for forskelle mellem forældre knyttet til fx klasse, køn og kultur, og inddrager et internationalt sammenlignende perspektiv på relationen mellem hjem og institution i New Zealand, Danmark og Singapore.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/12/201501/02/2018

Samarbejdspartnere

Emneord

 • Parathed
 • skoleparathed
 • forældresamarbejde
 • normalitet
 • afvigelse
 • pædagogik
 • komparative studier
 • børn
 • overgange