Partnerskab for Cirkulære Kommuner

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med ”Partnerskab for cirkulære kommuner” er at understøtte, demonstrere og udvikle kommunernes unikke rolle i omstillingen til en cirkulær økonomi via partnerskaber med lokale affaldsselskaber og virksomheder,

Der er særligt fokus på centrale områder som ressourceeffektivitet, genbrug, egne indkøb, byggeri og lokal erhvervsudvikling. Partnerskabet skal være med til at sandsynliggøre de økonomiske såvel som de miljø- og ressourcemæssige gevinster, som en omstilling kan kaste af sig.
Partnerskab for Cirkulære Kommuner består af et målrettet projektforløb, der, gennem lokalt forankrede cases og partnerskaber, skal fungere som afsæt for, at kommunerne kan indfri deres potentiale inden for udvalgte områder:

-Cirkulært byggeri
-Fremme af cirkulær værdikæde indenfor tekstiler med særligt fokus på indkøb og genanvendelse/upcycling
-Direkte genbrug og upcycling
-Cirkulær erhvervsudvikling med fokus på ressourceeffektivitet
AkronymPARCK
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/201831/01/2021

Emneord

  • Cirkulær økonomi
  • Affald
  • Genanvendelse
  • planlægning
  • tekstiler
  • byggeaffald
  • Upcycling
  • 12 Ansvarligt forbrug og produktion
  • 7 Bæredygtig energi