Pædagogiske betydningsdannelser - i lyset af en stigende brug af prædefinerede registreringsmetoder i dagtilbud

  • Aabro, Christian Martin (Projektleder)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Gennem de senere år har prædefinerede metoder og koncepter gjort deres indtog i daginstitutioner over hele Danmark. Denne ph.d. undersøger på baggrund af tidligere projekter, hvilken betydning denne udvikling har for den pædagogiske faglighed.

Det centrale undersøgelsesspørgsmål er:
Hvilke faglige betydningsdannelser giver koncepternes stigende udbredelse i daginstitutioner anledning til hos pædagogerne?

Konkret rettes fokus mod følgende:
Hvad tilbyder den stigende anvendelse af prædefinerede pædagogiske koncepterne ifølge pædagogerne den pædagogiske praksis?
Hvilke problemer og udfordringer rejser anvendelsen af koncepter ifølge pædagogerne, især hvad angår fagligt råderum og professionelt skøn?
Hvilke typer af professionaliseringer synes pædagogernes synteser, positioner og perspektiver at lægge op til?

Metodisk baserer projektet sig på tidligere empiri samt nye dialogmøder med pædagogisk personale.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201801/01/2020

Emneord

  • Koncepter
  • pædagogiske koncepter
  • metoder
  • pædagogisk faglighed
  • evidens
  • Ph.d.-projekt
  • profession