På Tværs af familiearbejde og inklusion i skolen

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektet udføres i et samarbejde mellem Roskilde Universitetscenter, Greve Kommune, Københavns Kommune og 2 forskere fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Projektet finansieres af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, samt BUPL’s og SL’ forskningsfond og forløber fra 2007 – 2010.  Projektet beskæftiger sig med professionelt arbejde rettet mod at hjælpe udsatte børn i deres familieliv og i deres læring i skolen. Dette arbejde er fordelt mellem forskellige professioner med forskellig faglig baggrund, specialisering og ansvarsområde. Det professionelle arbejde er rettet mod ét sted i børns liv, mens børnene og deres familier må skabe sammenhæng på tværs af livet. Forskning peger på, at opdelingerne mellem forskellige former for hjælp belaster muligheden for at styrke børns og familiers greb om livet. På trods af de senere års fokus på tværfagligt samarbejde, ’helhed’ og samordning er de professionelle strukturer præget af adskillelse og konflikter. Forskningen viser, at dette skaber afmagt blandt de professionelle, brud i forløb og ineffektivitet.  Hvordan kan forskellige professionelle indsatser organiseres, så de styrker børns liv og læring på tværs af børnenes liv?  Gennem 4 forbundne delprojekter udforskes familiearbejde, børns læreprocesser, professionalisme og redskaber til at koordinere indsats (fx henvisningsskemaer). Dette udforskes ud fra, hvordan hjælpen får betydning for brugernes dagligliv, hvorfor der skal udføres feltarbejde i institutioner og skoler og interview med børn, familier og professionelle. Som et vigtigt led heri analyseres områdets professionshistorie med henblik på at forstå professionernes indbyrdes relationer og afgrænsninger.  Projektet vil bidrage med viden, der kan danne baggrund for at forbedre organiseringen af sociale og læringsstøttende indsatser.  Publikationsliste - se projektets hjemmeside www.fais.dk
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/200731/01/2010

  Publikationer

  • 3 Konferenceabstrakt til konference

  Diagnosis and Pedagogical work: Gaps and Relations between Individual Categorizations and Social Situations in Children’s Everyday Lives.

  Bidragets oversatte titel: Diagnoser og Pædagogisk arbejde: Brud og forbindelser mellem individuelle kategoriseringer og sociale situationer i børns hverdagslivRøn Larsen, M., 2012. 14 s.

  Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskningpeer review

  Fil

  Understanding Difficulties –: Professional Dilemmas between Social Situations in Children’s Everyday Lives and Categorizations in “Children’s Casefiles” in referral processes.

  Bidragets oversatte titel: Om at begribe vanskeligheder - : Professionelle dilemmaer mellem sociale situationer i hverdagslivet og visitationsprocessens kategoriseringsprocesserRøn Larsen, M., 2012.

  Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskningpeer review

  Professional work in Relation to Children’s Communities

  Bidragets oversatte titel: Professionelt arbejde omkring børnefællesskaberRøn Larsen, M., 2011. 13 s.

  Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskningpeer review