OpenDoor til-vækst

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Idéen bag projekt OpenDoor er, at få defineret, hvordan erhvervs-fremmesystemet og universiteterne bedst muligt understøtter virksomhederne. Tilbuddene er ofte mange fra aktører og konsulenter og behovene for hjælp er også til stede hos virksomhederne. På trods af det, kan det være svært at få åbnet døren til virksomheden. Måske fordi de ikke kan se idéen - måske fordi behovet ikke er erkendt - måske fordi aktører og virksomheder ikke taler samme sprog - og derfor slet ikke kan kommunikere kort og præcist med hinanden.  De traditionelle fremstilllingserhverv er én potentil målgruppe, en anden er landbrugets følgeindustri. Det er vores hypotese, at denne erhvervsgruppe ikke altid ses med samme potentiale som det traditionelle fremstillingserhverv, hvorfor man kan komme i den situation, at landbrugets følgeindustri kan blive en overset gruppe, når vi ser på udviklingsmuligheder i erhvervene.  Vi tænker ikke traditionel landbrugsrådgivning, det foretages på bedste vis af landboforeningerne. Vi tænker på produkt- og virksomhedsudvikling - nye forarbejdede produkter, på baggrund af de kendte afgrøder og gerne fremstillet på baggrund af teknologiske løsninger som er kendt fra andre brancher. Vi tænker i øget værdiskabelse i et traditionelt erhverv, der fx inden for fødevarefremstilling kan give merværdi ikke alene for fremstillingsvirksomheden, men også i form af fx. erhvervsturisme i Regionen.  I OpenDoor sætter vi fokus på disse problemstillinger. De deltagende aktører vidensdeler og samarbejder ud fra erfaringer og metoder der har virket i praksis og virksomhederne bliver interviewet så det sikres, at deres behov og ønsker kommer i fokus.  Vi lægger vægt på at interviewe både virksomheder fra det landbrugsrelaterede erhverv og fra det traditionelle fremstillingserhverv for at sikre bredde i de indsamlede data.  Vi er opmærksomme på, at vi ikke kan komme med endelige konklusioner, da vi forventer at lave undersøgelser på baggrund af ca. 20-30 virksomheder. Dette vil dog give os en indikation af hvad virksomhederne synes og disse undersøgelser ønsker vi at koble med netværksdeltagernes egne erfaringer fra virksomhedsforløb.  Vi ønsker at sætte fokus på erhvervsfremme, men vi ønsker ikke at dømme systemet. Vi vil gerne lægge op til debat og diskussion og håber at mange aktører vil debattere med os i håb om at vi kan understøtte virksomhederne på aller bedste vis - også i fremtiden.


  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/201031/08/2011

  Samarbejdspartnere

  Emneord

  • erhverv
  • Region Sjælland
  • landbrug
  • innovation
  • Teori U