Projektdetaljer

Beskrivelse

I forskningsprojektet ”Nye veje I Naturpark Åmosen”, skal forskere fra Roskilde Universitet undersøge naturparkers potentiale for at skabe regionaløkonomisk udvikling. Naturpark Åmosen er udpeget på grund af områdets helt unikke kultur-, natur-, geologiske og landskabsmæssige værdier. Projektet er inspireret af citizens science og sustainability science og trækker på sustainable entreprenørskab til at udvikle naturparkens potentialer. Det betyder bl.a. at vi med udgangspunkt i borgerinddragelsesprocesser vil undersøge og udvikle attraktioner, rekreativ facilitering og tilgængeliggøre områdets natur- og kulturskatte.

I dag er mange unikke kulturskattene ikke formidlet, og projektet ønsker at skabe formidling i natur og kulturlandskabet, bl.a. ved brug af borgerdrevne kortlægningsmetoder. Projektet skal således udvikle nye spor og oplevelser i Vestsjælland, bl.a. med udgangspunkt i områdets særegne værdier. I den proces inddrages lokale med det håb, at samarbejdet mellem lokalsamfund, lodsejere og serviceudbydere vil være med til udvikle Vestsjælland til et samlet naturrekreativt oplevelsesområde til glæde for områdets beboere, turister og erhverv. Forskningsmæssigt undersøges hvordan lokalsamfund er med til at styrke oplevelsesværdierne. Projektet udvikler en model for at inddrage service- og oplevelsesudbydere i udvikling af naturparker, bl.a. for at undersøge hvorvidt det styrker oplevelsesværdien, samt brugernes naturforståelse.

Projektet består af fem arbejdspakker:
1) Borgerinddragelse, inklusiv økonometrisk borgerinddragelse
2) Korlægning af oplevelsesværdier, borgerdrevne kortmetoder
3) Stedsbaseret formidling, attraktioner og oplevelser
4) Infrastrukturudvikling og oplevelsesteknologier
5) Service providers og udvikling af nye oplevelsesprodukter

Fakta om projektet ’Nye veje i Naturpark Åmosen’:
- Projektet begynder i april 2019, og den nye infrastruktur i Naturpark Åmosen er klar i foråret 2022
- 50 kilometer stier inklusiv ti oplevelsesruter med særlige temaer
- Nye broer og punkter til at udsætte kano og kajak
- Ruterne kommer til at gå forbi en række landskabs- og kulturhistoriske perler, som fortæller 10.000 års historie
- Ruterne på private arealer skal fastlægges i tæt samarbejde med lodsejere, serviceudbydere og lokalsamfund. Alle aftaler vil være baseret på frivillighed
- Ruterne placeres, så de krydser den kommende Istidsrute, således at cyklende gæster får en ekstra oplevelse
- På ruterne er der shelters, campingpladser og andre muligheder for overnatning og indkøb
- Særligt fokus på formidling og involvering af ildsjæle, foreninger og lokalsamfund langs ruten

Fakta om Naturpark Åmosen:
Naturpark Åmosen er udpeget på grund af områdets helt unikke kultur-, natur-, geologiske og landskabsmæssige værdier. Naturparken udgør en sammenhængende ’fugtig’ landskabskorridor bestående af ådale, søer og moseområder, som strækker sig 45 kilometer igennem et kuperet morænelandskab. De to moser og tilhørende søer udgør tilsammen Danmarks største lavmose.

Kort titelNature, landscapes and cultural heritage
AkronymNPAA
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/201901/04/2023

Samarbejdspartnere

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Verdensmål 15 - Livet på land