Nye læreprocesser i frivillige sociale organisationer. Forskningsrådsbevilling fra FKK

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Den tredje sektor positioneres i disse år som afsæt for og aktør i en afgørende fornyelse af den danske velfærdsstat. Frivillige organisationer i nye partnerskaber fremhæves som løsninger på komplicerede samfundsproblemer. Det frivillige sociale arbejde befinder sig således i et paradigmeskifte, hvor det udfordres af markedsprincipper, men også skal fastholde og videreudvikle egenart og autencitet. Forskningsprojektet vil belyse spændingsfeltet mellem hvordan frivillige organisationer kan bidrage til at løse ’wicked og controversal’ velfærdsproblemer i nye partnerskaber og samtidig evne at reproducere og forny de unikke organisatoriske og menneskelige ressourcer. Med afsæt i et multi-case study af samspillet mellem frivillige sociale foreninger, offentlige organisationer og private virksomheder gennemføres et feltarbejde i form af etnografiske short-stories og livshistoriske interview. Der anvendes et dobbeltperspektiv i det analytiske arbejde, som omfatter et dynamisk situativt perspektiv (læringsmiljø og kontekst) og et dynamisk subjektivt perspektiv (livshistorisk læring).
  Forskningsprojektets samfundsmæssige relevans bidrager til en bedre forståelse af hvordan varetagelsen af velfærdsopgaver påvirkes af samspil mellem den samfundsmæssige udvikling, forandringer i organisationer og menneskers læring. Den forskningsmæssige relevans og nyskabende værdi ligger i at udforske læringsmiljø, livshistorie og udbytte i et nyt skæringsfelt, hvor den frivillige verdens kraft og potentiale møder de offentlige og private logikker og strukturer - med afgørende betydning for velfærdsvaretagelse, samfundsudvikling og foreningsliv.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/07/200831/12/2011