NORDCARE

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

NORDCARE-projektet er et samarbejdsprojekt mellem forskellige nordiske universiteter hvor der i 2005 og 2015 er gennemført en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte i ældreplejen i de nordiske lande. Der er her spurgt til arbejdsindhold og arbejdsbetingelser. Deltagerne i undersøgelsen er privat og offentligt ansatte i hjemmepleje eller plejebolig, som alle arbejder med pleje og omsorg og som er medlemmer af en fagforening (i Danmark FOA). Projektet ledes af Professor Marta Szebehely, Stockholm universitet. Surveyen har været gennemført i en række andre lande, herunder Tyskland og Japan.

Der er udgivet en række arbejdspapirer om udviklingen fra 2005-2015 (se dokumenter) og forskningsgruppen arbejder på forskellige videnskabelige artikler.

............
The NORDCARE-project is a collaboration between Nordic universities, collecting and analyzing representative survey data among employees working in long-term care for older people in 2005 and 2015. Focus for the surveys is work content and working conditions. Participants in the surveys are members of the national union representing care workers, in Denmark FOA, and working in care homes or home care. The survey has been repeated in a number of other countries, including Germany and Japan. PI is Professor Marta Szebehely, Stockholm University.

A number of working papers on the development 2005-2015 have been published (see attached documents) and the researchers are working on several scientific articles.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201501/10/2021

Samarbejdspartnere