nabo - Social Inclusion of Youth in The Nordic Region

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskningsprojektet vil undersøge hvordan danske unge oplever sociale inklusion i forskellige sociale og geografiske områder. Forskningsprojektet organisere, udvikler, tilpasser og gennemføre undersøgelsen og analysen således at den bidrager til det fælles nordiske projekt. Konkret vil forskningsprojektet består af en mindre undersøgelse af politikker, indsatser og viden om social inklusion i Danmark samt en fokusgruppeinterviewundersøgelse med danske unge om deres oplevelser af social inklusion. Der er en særlig interesse for at belyse og undersøge unge i alderen 17-23 år, da der eksisterer meget lidt viden omkring denne aldersgruppes livssammenhænge og samfundsmæssige inklusion, da de ikke på samme måde som yngre børn og unge lever en stor del af deres liv i daginstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner. Der er i projektet et særligt fokus på unge voksne fra sociale udsatte boligområder samt unge med en LQBT baggrund, der ligeledes er forsket meget lidt i danske sammenhænge.
Kort titelnabo
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/12/201830/04/2020