Mobning i børnehaven

  • Petersen, Kit Stender (Projektdeltager)

    Projekter: ProjektForskning

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Ambitionen med projektet er at foretage en empirisk funderet kvalitativ undersøgelse af, hvordan fænomenet mobning konstitueres i børnehaven. Det er børnelivet i en mobberamt børnehave, der gøres til genstand for analyse, men ikke kun børnenes indbyrdes relationer er af interesse, da også pædagogernes betydning for disse, samt børnehaven som et socialt, fysisk og materielt konstitueret og konstituerende tilblivelsesrum inddrages i analyserne. Undersøgelsen vil tage sit metateoretiske afsæt i diskurspsykologisk, poststrukturalistisk og kulturpsykologisk tænkning.
    Projektets forskningsspørgsmål lyder: Hvordan konstitueres mobning i børnehaven?
    StatusIgangværende
    Effektiv start/slut dato01/11/2010 → …

    Emneord

    • mobning
    • inklusion
    • eksklusion
    • pædagoger
    • Børn og Unge
    • styringsteknologier
    • venskaber
    • fællesskaber