Metodeudvikling med patienten som partner

Projekter: Forskning

Beskrivelse

Roskilde Universitet og Region Sjælland har indledt et forskningssamarbejde om patientinddragelse.
Projektet beskæftiger sig med brugerinddragelsesinitiativer og -modellers implikationer, både for patienters og for sundhedsprofessionelles praksis. Projektet interesserer sig for barrierer og potentialer i brugerinddragelse og undersøger dette på tre områder:
1) Psykiatriske patienter, hvor der er en udvikling i gang med differentierede praksisser for patientinddragelse, og man er kommet længst med brugerinddragelsesmodeller.
2) Ældre KOL patienter, som i stigende grad søges inddraget via nye telekommunikative løsninger.
3) Kroniske hjertepatienter, hvor patientinddragelse er essentiel for behandlingen, og hvor der kræves forståelse for at indgå i højspecialiserede behandlingsforløb.
Målet med projektet er at udvikle nye former for brugerinddragelse med både professionelle og patienter som medforskere.
AkronymMUPP
TilstandAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/201501/06/2016

Finansiering

  • Region Sjælland: € 84.973,00