Mere kerneopgave, mindre bureaukrati

Projekter: Forskning

Beskrivelse

Forskningsprojektet ”Mere kerneopgave, mindre bureaukrati” undersøger og evaluerer en række kommunale udviklingsprojekter, der sigter mod at højne kvaliteten og effektiviteten af den offentlige opgaveløsning ved at involvere offentlige medarbejdere i at udforme en styring, som i højere grad understøtter opgaveløsningen. Konkret faciliteres styringsdialoger på tværs af forvaltningsniveauer, faggrupper og sektorer med henblik på at fjerne, forandre og forankre regler, rammer, mål, dokumentations- og proceskrav.

Forskningsprojektet afdækker drivkræfter og barrierer for samskabt styring og fremkommer med en række anbefalinger til, hvordan styringsdialoger kan designes og ledes, så der skabes innovative og effektive styringsløsninger. Projektet er finansieret med midler fra Fremfærd, som er et samarbejde mellem parterne på det kommunale arbejdsmarked, der blev etableret som en del af overenskomst 2013.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato15/01/201815/01/2021