Mødet med fremmede sprog. Sproglige hierarkier i den sprogpolitiske diskurs i nutidens Danmark, Tyskland og Frankrig, ph.d.-afhandling

  • Daryai-Hansen, Petra (Projektdeltager)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Afhandlingens udgangspunkt er, at samfundene i Europa i dag er flerkulturelle og flersprogede. De er præget af mere eller mindre berigende eller konfliktfyldte møder mellem fremmede kulturer og fremmede sprog. Den interkulturelle og intersproglige fremmedhed kan beskrives som konstitutiv og graduerbar: kulturer og sprog kan beskrives som mere eller mindre fremmede (se fremmedsprog vs. fremmede sprog). Heraf følger spørgsmål om kulturel og sproglig hierarkisering, anerkendelse og diskriminering.
Afhandlingen, som hviler på et sociolingvistisk og diskursanalytisk grundlag, analyserer både repræsentationer af fremmede sprog i udvalgte danske, tyske og franske sprogpolitiske tekster fra årene 2003-2005 og valg af sprog i den danske, tyske og franske folkeskole. Min primære interesse gælder sprogideologien og de sproglige hierarkier som manifesterer sig i de tre samfund.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato11/08/201015/12/2015

Finansiering

  • <ingen navn>