Mænd & Diabetes- Et samarbejde mellem Center for Sundhedsfremmeforskning RUC, og Steno Diabetes Center Sjælland

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskning viser, at mænd er i særlig høj risiko for at udvikle kroniske sygdomme som type 2-diabetes. Sociodemografiske faktorer som alder, uddannelsesniveau, økonomiske forhold, hvorvidt mænd er enlige og om de er i beskæftigelse har også stor betydning for sundhedstilstanden (White et al 2011). Mænd med kort uddannelse, lav indkomst, og som bor alene, er således særligt ’sårbare’ i forhold til udvikling af sygdom - herunder type 2-diabetes (Jensen, Thygesen og Davidsen 2017; Holm et al 2016). En nylig rapport understøtter: 1) sammenhæng mellem sårbarhed og udvikling af diabetes samt påpeger at sårbarhed har betydning for 2) håndtering af diabetes og 3) for mødet med sundhedsvæsenet (Martin og Topholm 2020). De underliggende mekanismer er ikke udforsket fyldestgørende, men særligt sundhedskompetence og socialt netværk synes at påvirke sammenhængen mellem sårbarhed og diabetes. Ligeledes peger forskningen på betydningen af køn, idet særligt mænd antages at have udfordringer med type 2-diabetes (Ahlmark og Dindler 2017). Et samarbejde mellem Steno Diabetes Center Sjælland og Center for Sundhedsfremmeforskning, RUC, sætter nu fokus på mænd og diabetes. Formål Samarbejdet skal belyse mænds viden om og oplevelser med diabetes for derigennem at kunne målrette sundhedsfremmeindsatser til mænd med diabetes. Ønsket er at: 1) Udføre et ’scoping review’ som skal give overblik over den forskningslitteratur der omhandler mænds håndtering af – og erfaringer med – diabetes. Scoping reviewet søger at svare på følgende fire forskningsspørgsmål: A. Hvilken viden, typer af erfaringer og perspektiver har og gør mænd sig i relation til diabetes? B. Hvordan oplever mænd med diabetes mødet med sundhedsvæsenet og de sundhedsprofessionelle? C. Hvordan oplever de sundhedsprofessionelle mødet med mænd med diabetes? D. Hvilken betydning har det sociale netværk for mænd med diabetes ift. kontakten med sundhedsvæsenet, deltagelse i behandling og egenomsorg? 2) Foretage en kvalitativ undersøgelse blandt mænd med diabetes for at undersøge mulige barrierer i mødet med sundhedsvæsenet samt mulige udfordringer i et hverdagsliv med diabetes. De enkelte delprojekter i samarbejdet foregår i perioden 2020-2021. Kontaktpersoner: Nicole Thualagant, RUC: nicole@ruc.dk Peter Iversen, programchef, Steno Diabetes Center Sjælland: peiv@regionsjaelland.dk Anne-Louise Bjerregaard, strategisk konsulent, Steno Diabetes Center Sjælland: abjerr@regionsjaelland.dk Referencer: Ahlmark, N. og C. Dindler. Mænd i København. Formativ procesevaluering af peer-til-peer projekt for mænd i risiko for type 2-diabetes. Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab, Syddansk Universitet. 2017 Holm, A. L., Andersen, G. S., Jørgensen, M. E., & Diderichsen, F. (2016). Cities Changing Diabetes: Rule of Halves analysis for Copenhagen. København: Københavns Universitet og Steno Diabetes Center. Jensen H, Thygesen L, Davidsen M. Sygdomsudviklingen i Danmark fremskrevet til 2030. KOL og type 2-diabetes. 2017. Martin HM, Topholm EHE & VIVE - Viden til Velfærd, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Sårbarhed og diabetes. 2020. e-ISBN: 978-87-7119-783-9 White A, McKee M, Richardson N, Visser R d., Madsen SA, Sousa BC d., et al. Europe’s men need their own health strategy. BMJ 2011;343:d7397–d7397.
Kort titelMænd & Diabetes
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/202028/02/2021

Samarbejdspartnere