Lokalrådene som omdrejningspunkt for inddragelsen af civilsamfundet i den kriminalpræventive indsats

  • Krogh, Andreas Hagedorn (Projektleder)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Artikelbaseret ph.d-afhandling. Vejleder: Professor Jacob Torfing.
Forskningsspørgsmål:
Hvordan designes, styres og ledes de danske lokalråd, så det tværsektorielle samarbejde om løsningen af lokale kriminalitetsproblemer fremmes?
Metoder og datagrundlag:
-National ekspertundersøgelse med 125 strategisk udvalgte videnspersoner
-Studier af centrale policy-dokumenter
-Opgørelse over lokalrådenes sammensætning på landsplan
-35 kvalitative interviews med centrale aktører på alle niveauer
-Mødeobservationer over to år i tre udvalgte lokalråd på Sjælland
-Visionsseminar og interventioner i tre lokalråd
-Site visit til NYPD’s Precinct Community Councils, New York City.
Projektet er samfinansieret af Justitsministeriet, Rigspolitiet og Det Kriminalpræventive Råd samt Greve, Kalundborg og Roskilde Kommune.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201308/12/2017