Living with Nordic Lighting

  • Bille, Mikkel (Projektleder)
  • Pinder, David (Projektdeltager)
  • Schwabe, Siri (Projektdeltager)
  • Stenslund, Anette (Projektdeltager)
  • Payne-Frank, Jeremy Hektor (Projektdeltager)
  • Hauge, Bettina (Projektdeltager)
  • Lerche Klaaborg, Ida (Projektdeltager)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Hvad betyder et hvidt LED-lys, en gammel lygtepæl eller et Sankt Hans bål for stemningen i et byrum? Hvordan skabes og iscenesættes byens stemninger? Og hvorledes kan de undersøges videnskabeligt? Det er spørgsmål i dette projekt, der undersøger sammenhængen mellem stemninger og lys i tre Nordiske hovedstader. De seneste år har designere og byplanlæggere anvendt nye lysteknologier til at forme byens rum. Med de nye teknologier kommer muligheden for at iscenesætte byrum med spotlys, farver og placeringer – oftest for at skabe tryghed, mobilitet eller energiudnyttelse – hvilket radikalt har ændret oplevelsen af byen. I byen mødes mennesker dog også og former sociale fællesskaber. Der kan derfor være langt fra de intentioner designere har, til den måde et byrum anvendes og opleves af forskellige borgere på forskellige tidspunkter af døgnet. Det rejser spørgsmål om hvilken type by, man ønsker? Hvordan kan man designe den? Hvordan undgår man en æstetisk, passiv teaterscene, eller en overregulering af borgernes adfærd? 
Projektet undersøger hvordan urbane stemninger skabes gennem lysdesign og hverdagshandlinger. Dermed vil projektet forstå de sociale praksisser, der skaber og skabes med byens stemninger af brugere og lysdesignere. Det udvider derigennem eksisterende teorier om, hvad en stemning er og gør, og giver et nyt blik på byen gennem at udvikle en systematisk, kvalitativ metode til videnskabeligt at kortlægge de stemninger, der kan gribe folk eller forme deres adfærd.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/201825/07/2024