Læring uden grænser - Nye koblinger mellem velfærdsuddannelser, virksomheder, borgere og myndigheder i Region Sjælland.

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

LUG projektet er et Quadruple Helix projekt med vidensinstitutioner (UCSJ / leadpartner og RUC), virksomheder, brugerorganisationer og borgere i Region Sjælland. Formålet er udvikling og formidling af ny viden om, hvordan
digitale teknologier og nye koblinger i form af netværk- og institutionssamarbejde kan mindske grænser for læring i Region Sjællanf. Der indgår fire delprojekter:Delprojekt A vil forske i og udvikle en regionalt orienteret MOOC, som udbyder gratis efter- og videreuddannelse målrettet medarbejdere ansat i virksomheder med fokus på velfærdsydelser
i Regionen. Delprojekt B vil forske i, udvikle og formidle viden om, hvordan synkrone læringsmiljøer inden for forskellige teknologi- og kompetencefelter kan anvendes til gavn for uddannelsesinstitutioner, myndigheder
og borgere i Regionen.Delprojekt C vil undersøge, hvordan de professionelles forståelser af brugernes behov er et grundlæggende element i forhold til at skabe innovation. Projektet vil undersøge brugerinddragende
interaktionsprocesser, og hvordan disse kan implementeres og udvikles i organisationer. Delprojekt D vil forske i og udvikle nye veje til at styrke kvalitet omfattende såvel den sundhedsfaglige kvalitet, patientinvolvering,
patienttilfredshed som en effektiv ressourceudnyttelse i forløb for de voksende grupper af kroniske og såkaldte komplekse patienter. Delprojektet har fokus på nytænkning af læring og innovation på tværs af grænser mellem
aktører og de forskellige dele af sundhedssystemet.
AkronymLUG
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/201328/02/2015