Kvælstof cyklus og dets indflydelse på Europas drivhus gas balance (NitroEurope)

  • Boegh, Eva (Projektdeltager)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

 
NitroEurope - eller NEU - er et projekt der integrerer Europæisk forskning vedrørerende måling, studier, analyser og modellering af kvælstof cyklus og dets indflydelse på drivhusgasbalancen på flere rumlige skalaer, spændende fra plot skala til Europæisk skala. Projektet er finansieret under EU's 6. Rammeprogram og finder sted i periode 2006-2011. Formålene er 1) at etablere robuste datasæt af N fluxe og netto drivhusgasudveksling i relation til C-N cyklus af repræsentative Europæiske økosystemer, - dette som basis for at studere interaktioner og vurdere ændringer over længere perioder, 2) at kvantificere indflydelsen fra tidligere og nuværende globale forandringer (klima, atmosfærisk sammensætning, arealanvendelse/forvaltning) på C-N kredsløb og drivhusgasudveksling, 3) at simulere de observede N fluxe og drivhusgasudveksling, og deres respons på globale forandringer/forvaltningsprocesser, 4) at kvantificere N og C fluxes for 6 udvalgte Europæiske landskaber, 5) at opskalere N og drivhusgasfluxe for terrestriske økosystmer til regional og Europæisk skala, og 6) at bruge Europæiske modeller til verification, forbedring af IPCC metodik og vurdering af relaterede usikkerheder. Der er mere end 70 forskningsinstitutioner/universiteter der deltager i Nitroeurope projektet. ENSPAC-RU's bidrag til NitroEurope er satellit-baseret kortlægning af vegetation og dets kvælstofindhold for 6 Europæiske landskaber med henblik på at skabe et rumligt datasæt der kan bruges til at validere økosystemmodeller. yderligere information på http://www.nitroeurope.eu
 
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/02/200615/02/2011

Finansiering

  • <ingen navn>

Emneord

  • drivhusgas udveksling
  • kvælstofbalance
  • CO2 balance
  • eksperimenter
  • modellering
  • opskalering

Publikationer

  • 6 Konferenceabstrakt til konference
  • 1 Poster

Remote sensing of LAI, chlorophyll and leaf nitrogen pools of crop- and grasslands in five European landscapes

Boegh, E., Holmes, E., Schelde, K., Dalgaard, T., Rasmus, H., J, B., C.F, B., N., V. D., U., D., V., M., P., D. T., L., V., M.R., T., P., C. & M.R., S., 2014.

Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskningpeer review

Vertical chlorophyll profile gradients of canopies affect the remote sensing based predictability of LAI, chlorophyll and leaf nitrogen

Boegh, E., R, H., J., B., Braban, C., Dalgaard, T., van Dijk, N., U., D., Holmes, E., V., M., Schelde, K., P., D. T., L., V., M., T., P., C. & M.R., S., 2012.

Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskningpeer review

Assessing leaf area index and leaf nitrogen impacts on net ecosystem carbon dioxide exchange in a beech forest

Wang, C., Dellwik, E., Hansen, K., Schjorring, J., Wang, L. & Boegh, E., 2011. 2 s.

Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskning

Mapping leaf nitrogen and leaf area index in European landscapes using high spatial resolution satellite

Boegh, E., 2011.

Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskning

Fil