Kommunikationsrådgivning i hospitalsvæsenet

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Formålet med dette projekt er at undersøge, hvordan kommunikationsrådgivning på hospitaler kan komme patienterne til gode.
  Specifikke delmål er at analyse og bidrage til at udvikle de organisatoriske rammer for kommunikationsrådgivningen i Region Hovedstaden, afdække praksis og kompetencer på området og – via en international ”state of the art” – skabe et solidt fundament for det fremtidige rådgivningsarbejde.
  Omdrejningspunktet er den del af kommunikationsafdelingernes arbejde, der understøtter hospitalernes patientkommunikation. Heri inkluderes den interne kommunikation på hospitalsafdelingerne, da forskning viser, at medarbejdernes indbyrdes omgangstone både er meget synlig og af stor betydning for patienterne (Petersen, 2008).
  Kommunikationsafdelingen kan sammen med ledelsen spille en væsentlig rolle i udvikling af rammerne for kommunikationskulturen. Hospitalets ledere på alle niveauer skal skabe klarhed og engagement omkring afdelingens mål og midler, så de fagprofessionelle kan fokusere på hovedopgaven; behandling og pleje af patienterne. Der er behov for, at man i stigende grad påtager sig rollen som rådgiver overfor både ledere og de fagprofessionelle, der har ansvaret for den direkte kommunikation med patienterne.
  Såvel dansk som international kommunikationsforskning slår fast, at en moderne kommunikationsafdelingen ikke udelukkende skal stå for kommunikationskanaler og pressehåndtering. Der er brug for målrettet rådgivning, der løfter kommunikationskvaliteten bredt i organisationen – det gælder ikke mindst i hospitalsvæsenet, hvor de væsentligste kommunikatører ikke er kommunikationsfolk men alle de fagprofessionelle, der dagligt møder patienten.
  Forskningsprojektet følger det organisatoriske ”flow”, hvor forskellige aktører bidrager til den fælles hovedopgave: at sikre den bedst mulige patientkommunikation: 1) Den fagprofessionelle skal i sin kommunikation rumme og mestre mødet med patienten, 2) lederen skal rumme og mestre mødet med den fagprofessionelle, 3) hospitalets kommunikationsmedarbejder skal rumme og mestre mødet med såvel lederen som den fagprofessionelle, der har brug for kommunikationsrådgivning, og 4) regionens kommunikationsafdeling skal rumme og mestre mødet med hospitalets kommunikationsmedarbejdere og yde den bedst mulige support og sparring til dem.
  Der laves ”analytiske nedslag” i hele dette flow for ikke blot at undersøge kommunikationsrådgivning som isoleret faglig disciplin men for at forstå den i sin organisatoriske sammenhæng.
  Der vil blive udviklet ny teori indenfor et fagområde, der i hospitalsvæsenet kun er i sin spæde start, når der stilles spørgsmål som:
  •Hvad er det særlige ved kommunikationsrådgivning i hospitalsvæsenet?
  •Hvad kendetegner den rigtig gode rådgivning og rådgiver på et hospital?
  •Hvordan kommer kommunikationsrådgivning patienterne til gode?
  •Hvilke psykologiske faktorer er i spil, når hovedopgaven er patientkommunikation?
  •Hvilken type kommunikationsrådgivning skal tilbydes for at understøtte patient empowerment?
  •Hvad er på spil, når man rådgiver i hospitalets mange forandringsprocesser?
  •Etc.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/06/201228/02/2014

  Samarbejdspartnere

  Emneord

  • Kommunikationsrådgivning