KOD-projektet

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Kommunernes håndtering af den organiske del af dagrenovationen er en væsentlig forudsætning for opfyldelsen af et ressourceeffektivt EU. En række kommuner har endnu ikke truffet en beslutning for håndtering af den organiske dagrenovation og har derfor brug for et beslutningsgrundlag, der kan sikre bæredygtige løsninger på længere sigt.
Roskilde, Solrød og Københavns kommuner samt Greve Solrød Forsyning har derfor startet et projekt om bæredygtig behandling af organisk dagrenovation på Sjælland - "KOD-projektet". Projektet er støttet af Miljøstyrelsens pulje til implementering af ressourcestrategien.
Formålet med projektet er at skabe et beslutningsgrundlag for de sjællandske kommuner i forhold til behandling af organisk dagrenovation. Projektet skal sikre valg af den bedst tilgængelige teknologi ud fra en helhedsbetragtning og processen skal fremme mulige synergier mellem kommuner. Desuden skal projektet bidrage til, at genanvendelsen af husholdningsaffaldet sker i den ønskede takt og tager hensyn til energiudnyttelse, økonomi og dilemmaet med at udnytte næringsstoffer uden væsentligt at bidrage til forurening af landbrugsjorden.
Projektet løber til udgangen af 2015, hvor der er etableret en platform for viden og erfaringsudveksling på tværs af kommunerne for den organiske del af dagrenovationen, der gør det muligt at udarbejde en praktisk anvendelig strategi tilpasset de enkle kommuner.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201531/12/2015

Emneord

  • Organisk dagrenovation
  • affald
  • Kommunaler
  • region Sjælland