Kampen om tiden- Anerkendelsekampe på omsorgsfeltet

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

"Væk med stopurstyranniet" råbte hjemmehjælperne i Åbenrå under den nyligt overståede valgkamp. De demonstrerede mod det, som de oplevede som en af effekterne af de nye styringstiltag i kommunerne. "Væk med stopurstyranniet" er et eksempel på en ny slags kamp på det sociale og politiske felt. Kampene handler ikke længere udelukkende om løn og pension, men også om anerkendelse af eksempelvis omsorgsarbejdet. Kampen om tiden er en anerkendelseskonflikt, der konfronterer forskellige forståelser af omsorgen, arbejdet og forskellige styringsopfattelser.
 
Hjemmehjælp er ligesom andre offentlige serviceydelser i den vestlige verden i stigende grad blevet styret efter en ny ideologi, nemlig New Public Management. New Public Management (NPM) er blevet anvendt for at opnå en bedre ressourceudnyttelse og øget politisk gennemsigtighed. Der har været mange undersøgelser af konsekvenserne af NPM for brugerne, men ikke i samme omfang af dets konsekvenser for hjemmehjælperne. Projektets centrale spørgsmål er derfor:
 
I hvilket omfang fremmer eller hæmmer NPM graden af anerkendelse for omsorgsarbejdet for ældre i den offentlige sektor?
 
Denne problemstilling undersøges ved to analyser en fra et top-down og et andet fra et bottom up perspektiv. Der analyseres dels politisk administrative diskurser fra perioden 1996-2006 og foretages fokusgruppe interviews med social- og sundhedshjælpere i 2 kommuner. Projektets problemstilling undersøges bl.a. med udgangspunkt i kønsforskning.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/200601/01/2008

Finansiering

  • Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd

Emneord

  • Omsorg, hjemmehjælp