Kærlig Hilsen fra Danmark

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

PostDoc Forskningsprojekt - Projektbeskrivelse:
Hvilken rolle spiller følelser for samfundets sammenhængskraft? Studier af følelsernes rolle i konstruktionen af kulturelle og politiske fællesskaber har hovedsageligt besvaret dette spørgsmål med udgangspunkt i det negative følelsesregister; f.eks. hadet til minoriteten og angsten for terror. Dette projekt vil se på, hvordan det positive følelsesregister også indgår i ’dem-os-relationer’, som ligeledes konstituerer fællesskaber. For at belyse dette spørgsmål analyserer projektet nogle særlige kulturelle og politiske aktører i et politikfelt: kendisser. Kendisserne indgår i danske hjælpeorganisationers promovering af udviklingshjælp til Afrika og placerer ’os danskere’ i relation til ’verden’ på en helt særlig måde. Brugen af kendisser som blikfang for hjælpeorganisationer har især taget fart over det sidste årti og er et indtil nu underbelyst emne. Derudover er kendisser også en underbelyst gruppe indenfor politisk forskning, hvor man betragter deres involvering i udviklings-politik som populistisk og forvrængende. Dette projekt vil se kritisk på, hvordan kendisser eksponerer, personificerer og forankrer forestillinger om fællesskab. Projektet vil analysere kendissers fortællinger om deres egne møder med ’afrikanere, der modtager udviklingshjælp’, for at belyse hvilke normer, idealer og forestillinger om fællesskab, der bliver resultatet af denne fortælling om ’Danmark i verden’.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/201231/01/2015

Finansiering

  • Det Frie Forskningsråd FSE