Joint- eller double-kandidatgrad i Business Administration: Et samarbejde mellem Roskilde Universitet og Kiel Universitet

  • Neisig, Margit (Projektleder)
  • Schultz, Carsten (Projektleder)
  • Kristensen, Martin Lund (Projektdeltager)
  • Håkansson, Trine (Projektdeltager)
  • Sørensen, Julie Hoff (Projektdeltager)
  • Pollak, Shirley (Projektdeltager)
  • Christensen, Dorthe Skovrød (Projektdeltager)
  • Krüger, Tinka (Projektdeltager)
  • Ackerhans, Sophia (Projektdeltager)

Projekter: ProjektAndet

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har det primære fokus er at undersøge potentialet for og udfærdige et forslag til en studieordning på en fælles eller dobbelt kandidatgrad i Business Administration gennemført af der to partner-universiteter.

Hvor Femern Bælt-forbindelsen fokuserer på at skabe en hurtigere forbindelse mellem regionerne, er fokus for dette netværksprojekt, medfinansieret af DE/DK Interreg 5A, gennem en fælles kandidatuddannelse at skabe øget sammenhæng mellem Femern Bælt-regionerne og et grundlag for økonomisk og bæredygtig udvikling. Samarbejdet omkring en fælles kandidatuddannelse vil styrke kandidaternes internationale arbejdsmarked og bringe udvikling til regionerne. Projektet vil udvide uddannelsesmulighederne og skabe kandidater med internationale kompetencer, der er i stand til at styrke regionens udvikling, reducere barrierer ved gensidig anerkendelse af opnåede eksamensresultater og øge international udveksling af studerende.

Nøgleresultater

1) belyse potentielle arbejdsgiveres og studerendes krav til en potentiel uddannelse for at sikre, at studieordningen for kandidatuddannelsen matcher med arbejdsmarkedet i programområdet.

2) belyse mulighederne for forskningsmæssigt samarbejde og komplementering mellem de to partnere, Roskilde og Kiel Universitet/Christian-Albrechts-Universität. Dette kan også skabe incitamenter til at udvikle bånd mellem de to universiteter yderligere, virksomhederne i programregionen og arbejdsmarkedet (kandidaterne).

3) at udvikle et forslag til en studieordning til en joint- eller double-kandidatgrad, der er tilpasset de potentielle arbejdsgivers og studerendes krav, som drager fordel af partneruniversiteternes individuelle styrker og deres mulige komplementaritet og dermed skabe et reelt forslag til begge regioner og universiteter. En joint- eller double kandidatgrad bidrager til at nedbryde barrierer for overførsel af beståede eksamener og/eller gensidig anerkendelse af opnåede eksamensresultater og tilskynder studerende til at studere internationalt. Hvilket også kan fremme udveklingen af forskere.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/12/202001/11/2022

Finansiering

  • Interreg Deutschland - Danmark: 92.320,20 €