Jobs gennem Uddannelse, Mobilitet og Praksis (JUMP-projektet)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet arbejder med udvikling af fagligt-sociale innovationsmodeller med henblik på fremme af socialt udsatte unges interkulturelle kompetencer og mobilitetskompetencer i forhold til det grænseoverskridende, regionale arbejdsmarked. Projektet samarbejder med jobcentre i Danmark og arbejdsagenturer i Tyskland. Desuden er der etableret samarbejder med virksomheder inden for byggepladsservicering, hotel- og restaurationsvirksomhed, maritim turisme, lakering- og skiltevirksomhed, metalindustri, informationsteknologi og biogas. Endelig er der etableret samarbejde med arbejdsmarkedsorganisationer inden for bl.a. hotel- og restaurationsbranchen og en række håndværksfag.
Der arbejdes med at styrke eksisterende netværkssamarbejder og udvikle nye tværgående samarbejder mellem universiteter, produktionsskoler, virksomheder, jobcentre, myndigheder og arbejdsmarkedsorganisationer, også på tværs af den dansk-tyske grænse.
Som led i projektet gennemføres efteruddannelsesaktiviteter for undervisere på uddannelsesinstitutionerne og medarbejdere på virksomhederne, bl.a. på såkaldte future-camps. På disse camps arbejdes der med målrettede udviklings- og kvalificeringsstrategier. I forhold til de unge vil der blive tilrettelagt målrettede uddannelsesaktiviteter med henblik på at fremme deres faglige, sociale og personlige kompetencer i forhold til det grænseoverskridende, regionale arbejdsmarked. Der vil blive tilrettelagt skræddersyede og forberedte udvekslings- og praktikophold, hvor særligt interkulturelle kompetencer og mobilitetskompetencer står i højsædet.
AkronymJUMP
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/201631/07/2020

Emneord

 • ungdomsuddannelse
 • produktionsskoler
 • forberedende grunduddannelse
 • lige adgang
 • overgang skole-erhvervsuddannelse
 • overgang skole-arbejde
 • aktionsforskning
 • inklusive education
 • socialt udsatte unge
 • biografi
 • grænseoverskridende samarbejde
 • mobilitet
 • læringsmuligheder
 • samarbejde ungdomsuddannelse - erhvervsliv
 • efteruddannelse lærere
 • dansk-tysk samarbejde
 • eleverfaringer
 • elevfortællinger