Interprofessionalitet og tværfaglighed i professionsbachelorernes praksis i sundhedfeltet “,

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Formålet med projektet er at få kvalificeret viden om hvordan de nyuddannede professionsbachelorer fra sundhedsuddannelserne fortolker, forhandler og praktiserer tværprofessionelt samarbejde. Hvilke forståelser om og erfaringer med tværprofessionalitet samarbejde har de nyuddannede professionsbachelorer og hvordan udvikler det sig igennem det første arbejdsår.
  Formålet er at belyse sammenhæng mellem tværprofessionalitet i uddannelsessammenhæng og i praksissammenhæng mhp. at generer viden som er anvendelig på et tværprofessionelt modul, som modul 5. Fokus er på:
  - Tværprofessionelle kompetencer og professionsidentitet
  - Hvordan de nyuddannede professionsbachelorer fortolker arbejdsopgavernes tværprofessionelle dimensioner
  - Hvordan nyuddannede professionsbachelorer indgår i tværprofessionelt arbejde.
  Baggrunden er, at der mangler viden om hvilken betydning tværfagligt uddannelsesindhold får for tværprofessionelt samarbejde i praksis, når de studerende har færdiggjort deres uddannelser. Intet forskningsprojekt har endnu fulgt de studerende ud i praksis og over tid med dette perspektiv.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/02/201331/07/2014

  Emneord

  • sundhedsprofessionelle
  • Professionsbacheloruddannelser
  • tværfaglighed
  • interprofessionalitet
  • profesionsidentitet
  • sammenhængende forløb