Inklusion af Mænd Og Drenge gennem Uddannelsesudvikling på Sjælland (IMODUS)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskningscenteret VELPRO bidrager til stort forskningsprojekt om

uddannelse af mænd og drengeVækstforum Sjælland har godkendt projektet IMODUS (Inklusion af Mænd Og Drenge gennem Uddannelsesudvikling på Sjælland) – et projekt som skal bidrage til at hæve uddannelsesniveauet for unge mænd i Region Sjælland.

Forskere og undervisere fra VELPRO ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning vil i samarbejde med to videncentre fra University College Sjælland (CUPP og EducationLab) afprøve nye måder til at tiltrække og fastholde drenge og mænd på uddannelser og forske i forhold der har betydning for mænd og drenges uddannelsesdeltagelse.Projektinformation og baggrund

Det er en national målsætning , at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Vækstforum Sjællands strategi indebærer tillige, at at 50 % skal gennemføre en videregående uddannelse.IMODUS-projektet har særligt fokus på mænd og drenge, da tal fra Undervisningsministeriet peger på at piger og kvinder generelt klarer sig bedre i skolen. Nye tal viser, at 66% af en studenterårgang er piger. Tre år efter endt ungdomsuddannelse er 37 % af de mandlige studerende ikke kommet i gang med en videregående uddannelse – tallet for kvinderne er kun 29 %.50 virksomheder medvirker i projektet, der inddrager ca. 1000 mandlige elever fra forskellige uddannelser i Region Sjælland.. Desuden inddrages undervisere fra uddannelser som autoteknolog, bioanalytiker, bygningskonstruktør, datamatiker, el-installatør, elektriker, ergoterapeut, ernæring og sundhed, fysioterapeut, ingeniøruddannelser, jordbrugsteknolog, lærer, pædagog, sygeplejerske og VVS-installatør.Ungdomsuddannelserne STX og HHX indgår i samarbejdet, hvir der er særligt fokus på at sprede erfaringer til regionens yderkantsområder og på at skabe viden om, hvad udkantsproblematikken betyder for uddannelse og frafald.Projektet er baseret på participatoriske forskningsmetoder og har et stærkt element af metodeudvikling.Projektets forankring på RUC

Forskerne bag IMODUS-projektet vil indgå i etableringen af et stærkt forskningsmiljø omkring køn, ungdom og uddannelse på Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning. Forskningsmiljøet samler forskere fra en lang række forskningsprojekter, der på forskellige måder beskæftiger sig med unge, frafald og uddannelse. Arbejdet i forskningsmiljøet har som formål at udvikle nye, teoretiske perspektiver, der sammentænker teorier om køn, ungdomsliv, fagidentitet og uddannelsessociologi, og at udvikle nye, empiriske metoder til at skabe viden om unges uddannelsesvalg.Projektet er budgetteret til 22 mio., hvoraf 50 % kommer fra Den Europæiske Socialfond. Resten løftes af partnerskabet.Kontakter

For yderligere information kontakt:

Projektleder Steen Baagøe Nielsen, Lektor ved Institut for psykologi og uddannelsesforskning og centerleder ved VELPRO (Center for Velfærd, Profession og Hverdagsliv): telefon 46 74 28 40, mail baagoee@ruc.dk
AkronymIMODUS
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/201101/10/2014