Industri og Lykke. Demokratisk industri i Danmark

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Industri og Lykke. Demokratisk industri i Danmark  Industri og Lykke-projektet er et langvarigt aktionsforskningsprojekt som blev gennemført af Kurt Aagaard Nielsen, Birger Steen Nielsen og Peter Olsén. Projektet strakte sig fra 1988 til 1996. Det blev i de første par år primært finansieret gennem en bevilling fra Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd (SSF), senere blev finansieringen stykket sammen fra mange kilder, med KAD som den centrale støtte- og samarbejdspartner. I perioder var vores arbejde med projektet alene finansieret over vores universitetsstillinger eller foregik ulønnet. Arbejdsaktiviteten var i den lange periode selvfølgelig meget svingende, men der var på intet tidspunkt tale om at projektet var afbrudt.  Temaet for projektet var: Muligheder og betingelser for at udvikle en demokratisk industri i Danmark, med fiskeindustri som det konkrete arbejdsfelt. Af det meget omfattende projekt – som er fyldigt beskrevet og analyseret – vil jeg her blot fremhæve nogle få sider.  Projektet var i sin praktiske del lokaliseret i Esbjerg. De primære deltagere var kvindelige fiskeriarbejdere hvoraf hovedparten kom fra forskellige fiskefabrikker i Esbjerg og nogle stykker fra Fredericia. Det var i Industri og Lykke-projektet at ”vores” form for aktionsforskning – som vi kalder ”kritisk-utopisk aktionsforskning” – blev udviklet, praktisk omkring kombinationer af værkstedsarbejde (fremtids- og forskningsværksteder), alternative former for offentlighed og sociale eksperimenter, teoretisk orienteret primært efter klassisk kritisk teori (Adorno, Benjamin) og dens videreførelser hos bl.a. Oskar Negt, Rudolf zur Lippe og Regina Becker-Schmidt. Det intensive arbejde med at udarbejde en konkret-utopisk model for en demokratisk industri resulterede i oprettelsen af en forsøgsfabrik i 1995: Dyndspringeren. Der var planlagt en 3-årig forsøgsperiode, men eksperimentet måtte af politisk-finansielle grunde indstilles efter et år. Ikke desto mindre har projektet skabt et righoldigt erfaringsmateriale der hvad angår skabelsen af en demokratisk industri, må siges stadig at være et uindløst potentiale, mens det hvad angår udviklingen af en demokratisk forpligtet aktionsforskning, har resulteret i en praktisk model der også i senere sammenhænge har stået sin prøve og også været en bredere inspiration.  I analyserne af projektet har vi især lagt vægt på at udvikle ”scenisk” orienterede kritisk-hermeneutiske erfaringsrekonstruktioner der fremstiller ”social fantasi i praksis”, bl.a. inspireret af Alfred Lorenzers form for kulturanalyse, og reflektere dem i relation til overgribende samfundsmæssige forhold.. Erkendelsesteoretisk har vi beskrevet de komplekse relationer mellem teori og praksis og mellem forskellige praksiskredse der kendetegner en aktionsforskning der arbejder i traditionen fra kritisk teori.  Publikationer:

  Industri og Lykke-projektet er dokumenteret, beskrevet og analyseret i en lang række publikationer der rækker fra forskningsmonografier til kortere artikler i fagblade. Det har været præsenteret og diskuteret på talrige konferencer og seminarer, så vel i et universitetsmæssigt som i et fagforeningsmæssigt regi. I bogen Demokrati og bæredygtighed (2003) findes der en samlet 3-siders fortegnelse over (på det tidspunkt) samtlige forskningspublikationer og de fleste formidlings- og debatartikler. Vi vil derfor her nøjes med at henvise til vores to monografier der tilsammen giver en beskrivelse og analyse af projektet i dets helhed:  Birger Steen Nielsen, Kurt Aagaard Nielsen og Peter Olsén: Demokrati som læreproces. Industri og Lykke: Et år med Dyndspringeren. Frederiksberg 1999  Peter Olsén, Birger Steen Nielsen og Kurt Aagaard Nielsen: Demokrati og bæredygtighed. Social fantasi og samfundsmæssig rigdomsproduktion. Frederiksberg 2003.  Vores særlige form for aktionsforskning er fremstillet og diskuteret i bl.a. følgende artikler:  Kurt Aagaard Nielsen og Birger Steen Nielsen: Kritisk utopisk aktionsforskning, i: T. B. Jensen og G. Christensen (red.): Psykologiske og pædagogiske metoder. Frederiksberg 2005  Kurt Aagaard Nielsen og Birger Steen Nielsen: Methodologies in Action Research: Action Research and Critical Theory, i: K. A. Nielsen og L. Svensson (red.), i: Action Research and Interactive Research. Maastricht 2006

  Birger Steen Nielsen og Kurt Aagaard Nielsen: Aktionsforskning, i: Brinkmann og Tanggaard (udg.): Kvalitative metoder. København 2010
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/08/198830/06/1996

  Emneord

  • industri og lykke, Dyndspringeren, demokratisk industri, aktionsforskning, bæredygtighed