INDELTA: Inklusion i interaktiv deltagelse i folkeskolen

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet skal undersøge, hvilke organiseringer og relationer i Folkeskolens klasser, der er hindrende hhv. fremmende for social inklusion og spændende læringsfællesskaber – og hvilken funktion SMART Board og andre digitatle medier har i den sammenhæng?

 

INDELTA tager afsæt i det problem, at mange folkeskoleelever, og særligt drenge, tilsyneladende ændrer deres deltagelse og læring i negativ retning i løbet af folkeskolens indskolings- og mellemtrin. Samtidigt er danske folkeskoler i øjeblikket på tærsklen til implementering af interaktive, digitale teknologier - særligt SMARTBoards - i undervisningen, og hertil knytter sig forventninger og ønsker om, at den interaktive, IT-baserede læring vil kunne inkludere gruppen af ekskluderede elever.

 
Idet sammenhængen mellem køn, teknologi og deltagelse således er central for mange folkeskoler i arbejdet med at tage SMART Board i brug i skoleklasserne, er INDELTA formuleret som et forskningsprojekt, der omfatter både køn, teknologi og organisering i et udvidet perspektiv på læring og deltagelse i folkeskolen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/200915/09/2010

Finansiering

  • <ingen navn>

Emneord

  • Interaktiv whiteboard
  • IWB
  • skole
  • køn
  • inklusion
  • eksklusion
  • deltagelse