I folkets navn - populisme og folkelighed: trussel mod eller styrkelse af demokratiet?

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Populisme generelt, og specielt dets relation til demokrati er under heftig debat i disse år. Men hvor folkelighed nærmest entydigt ses som noget positivt bruges populisme som oftest nedsættende. Dette projekt anskuer populisme som en måde at konstruerer folket på, og som en politisk logik der kan være til stede i forskellige grader. Der er tre overordnede mål med projektet.

For det første en afklaring af populismes relation til demokrati, gennem fokus på tre forskellige aspekter af folket rolle: folkelig suverænitet, former for in- og eksklusioner i hvem ”folket” er samt folkelig aktivisme og deltagelse.

For det andet at præcisere begreberne om henholdsvis højre – og venstre populisme ved at analysere populismes relation til lighed og social omfordeling.

For det tredje at undersøge de måder begrebs-klyngen omkring folket, det folkelige og demos har været brugt og fået positive og negative konnotationer i dansk politisk historie. De to centrale cases er Dansk Folkeparti siden dets oprettelse og Socialdemokratiet i perioden op til programmet ”Danmark for Folket” i 1934.
Kort titelDet folkelige, populisme og demokrati
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/201928/02/2023

Emneord

  • Populisme
  • Det folkelige
  • Folket
  • Demokrati
  • Venstre-populisme
  • Højre-populisme
  • Socialdemokratiet
  • Dansk Folkeparti
  • Diskursanalyse
  • Begrebshistorie