Hvordan bliver køn "mainstream"? Strategien om kønsmainstreaming i dansk udviklingsbistand.

  • Madsen, Diana Højlund (Projektdeltager)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

På trods af at ligestilling mellem kønnene har været på dagsordenen i mange årtier er ligestilling stadigvæk ikke en integreret del af udviklingsarbejdet. Med introduktionen af strategien om kønsmainstreaming synes løsningen fundet. I en dansk sammenhæng er en ny ligestillingsstrategi netop blevet lanceret, som sætter kønsmainstreaming i centrum for det fremtidige udviklingsarbejde. Phd-projektet vil i lyset af dette sætte fokus på, hvordan kønsmainstreaming bliver implementeret i en afrikansk kontekst via det danske udviklingsarbejde (Danida). Analysen omfatter Danidas politikker og strategier men hovedvægten er på stats- og sektorprogramniveau i syd. I analysen vil feministisk statsteori blive anvendt. Dette med henblik på at besvare spørgsmålet, om, hvorfor ligestilling ikke er en del af mainstream udviklingsarbejdet og, hvilke mekanismer der eksisterer for at sikre, at stater i syd lever op til disse forpligtelser (accountability).   
 
 
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato09/06/200103/07/2001

Finansiering

  • Forskningsrådet for Samfund og Erhverv