“Henter du kaffen?” – En analyse af køns(u)lighed i Grønlandske organisationer

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er at identificere og problematisere mulige årsager til
ligestillingsproblematikker i Grønlandske organisationer.
Forskningens ærinde er tofoldigt, 1) at identificere og beskrive hvordan ligestillingsproblematikken udspiller sig i grønlandske organisationer, 2) udvikle nye perspektiver og forståelsesmuligheder for praksis. Projektets overordnede forskningsspørgsmål er:
Hvordan reproducerer og fastholder normer og strukturer kønsulighed i grønlandske organisationer?
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/12/202130/09/2022