Havhingstens tur til Irland – en interaktiv oplevelsesplatform

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Støttet af RUCInnovation. Projektet sætter fokus på innovativ brug af nyeste informationsteknologi i formidling af historisk viden, på inddragelse af publikum samt på at skabe en god fortælling som fungerer i museumssammenhæng. Målet med projektet er at undersøge og afklare muligheder for at konstruere velfungerende og inspirerende installationer bl.a. ved konkret at udvikle og eksperimentere med en sådan. Projektet er et samarbejde imellem Roskilde Universitet og Vikingeskibsmuseet og det knyttes til det rekonstruerede vikingeskib Havhingstens tur til Irland i 2007 og til det nye udstillingsrum for dette skib – en naust (bådehus) ved museet i Roskilde. Den konkrete fysiske installation og de teknikker og virkemidler der benyttes udvikles i samarbejde mellem parterne som en del af projektet, men slutproduktet skal omfatte en pilot installation og ikke blot en skitse eller design til en sådan.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/201031/01/2011

Samarbejdspartnere