Gruppedannelser på Roskilde Universitet

Projekter: ProjektRådgivende projekt

Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette udviklingsprojekt indsamler data om projekt- og gruppedannelsesprocesserne ved Roskilde Universitet som de udmøntede sig i efteråret 2018. Formålet er at kortlægge disse processer for at danne et overblik. I kortlæggelsen spørges der til en række forhold, blandt andet, hvem der forestår disse processer, deres tidsramme, deres organisering og deres rationaler.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/11/201815/04/2019