Governing the green shift in Oslo, Gothenburg and Copenhagen through leadership of co-creation (GREENGOV)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Klimaudfordringen har fået byer verden over til at sætte sig ambitiøse mål om at sabe en bæredygtig og fossilfri udvikling - ofte omtalt som det grønne skifte. Samtidig kræver et sådan skifte en ny måde at styre og lede byerne på. Byerne er ikke bare afhænige af egen kompetancer og kapaciteter, men også af et nært samarbeid med staten, nabokommuner, handelslivet samt indbytggerne for at kunne imødegå udfordringerne, som et sådant grønt skifte måtte indebære. GREENGOV har som mål at bidrage med ny viden om om de muligheder, dilemmaer og udfordringer byene Oslo, København, Gøteborg og Cape Town møder i styring og ledelse af den grønne omstilling.

Fokus er spesielt på politisk og administrativt lederskab i netværk og samskabelses arenaer, og hvordan lederskabsstrategier kan påvirke og fremme udvikling af bæredygtige og fossilfrie byer. Et af de centrale spørgsmål vi stiller i dette studie er, hvilke lederskabsstrategier og -mekanismer støtter effektiv samskabelse læring og innovation for at fremme den grønne omstilling?

Projektet er financiert af Norges forskningsråd og ledes af By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved seniorforsker Hege Hofstad. Forskere fra Transportøkonomisk institutt, Roskilde universitet, Chalmers Tekniske Høgskole (Mistra Urban Futures) og Universitetet i Cape Town (Energy Resource Center) er projektdeltagere.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/201731/12/2021

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Verdensmål 13 - Klimaindsats
  • Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling