Geografisk analyse af udvikling i nattelivsrelateret vold under nedlukning af samfundet – med fokus på afdækning af mulige forskydningseffekter

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med dette forskningsprojekt er at skabe ny forskningsbaseret viden om betydningen af ændrede åbningstider på udskænkningsstederne for udviklingen i vold. Corona-krisen og nedlukningen af nattelivet har skabt helt særlige forudsætninger for et naturligt eksperiment, hvor man bedre end hidtil kan vurdere sammenhængen mellem på den ene side koncentrationen af udskænk-ningssteder og deres åbningstider og på den anden side forekomsten af vold.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/12/202031/10/2021