Friske bælgplanter til direkte human konsum

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

GrainLegsGo vil øge dyrkningen af bælgplanter (ærter, hestebønner,
sojabønner, grønne bønner) til human konsum - både friske eller frosne
(som grønne ærter), hvilket har både miljø- og klimamæssige fordele,
samt åbner mulighed for at bidrage til den cirkulære bioøkonomi. Vi
foreslår, at dyrkningssystemer med bælgplanter til frisk konsum vil sikre
en tidligere og bedre etablering af efterafgrøder, hvilket i tillæg til
bælgplanternes effekt samlet vil forbedre bæredygtigheden og den
positive klimaeffekt af det økologiske dyrkningssystem, blandt andet
fordi bælgplanterne reducerer afhængigheden af importeret gødning i
den økologiske dyrkning. De grønne afgrøderester og veletablerede
efterafgrøders potentiale til bioraffinering øger ydermere værdien af
afgrøden. GrainLegsGo har et stærkt fokus på samarbejde med
interessenter i hele værdikæden for at udveksle viden omkring
dyrkningssystemer for bælgplanter, de ernæringsmæssige aspekter
ved øget brug af bælgplanter som fødevare, samt de positive miljø- og
klimaeffekter. Dermed vil vi identificere innovative løsninger til at opnå
en højere produktion og et større forbrug af bælgplanter i Danmark. Det
vil stimulere den nødvendige overgang til en mere plantebaseret kost.
GrainLegsGo forventes at øge det danske økologiske areal med
bælgplanter til 14% i 2030, hvilket vil reducere tilførslen af kvælstof
(7204 Mg N år-1), fosfor (1801 Mg P år-1) og udledningen
drivhusgasser (60641 Mg CO2 ækv. år-1).
Kort titelGrainLegsGo
AkronymGrainLegsGo
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202131/12/2024

Samarbejdspartnere

  • Aarhus University, Foulum (leder)

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
  • Verdensmål 13 - Klimaindsats
  • Verdensmål 15 - Livet på land