Fremtidsværksteder som folkeoplysning. Hverdagserfaringer og myndighed

 • Nielsen, Birger Steen (Projektdeltager)
 • Nielsen, Kurt Aagaard (Projektdeltager)
 • Paaby, Kirsten (Projektdeltager)

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Fremtidsværksteder som folkeoplysning. Hverdagserfaringer og myndighed  Dette projekt blev i perioden 1986-87 gennemført af Birger Steen Nielsen, Kirsten Paaby og Kurt Aagaard Nielsen. Inspireret bl.a. af vores erfaringer med fremtidsværksteder (en arbejdsform som vi havde introduceret herhjemme og eksperimenteret med i de foregående år) ønskede vi at gennemføre et socialt eksperiment med folkeoplysning på en delvist ny måde. Den konkrete samfundsmæssige sammenhæng som vi formulerede eksperimentet ind i, var 80’ernes Danmark der socialt var kendetegnet ved voksende arbejdsløshed og social udstødning og holdningsmæssigt ved forsøg på genetablering autoritære orienteringer, f.eks. inden for pædagogikken. Samtidig var der stadig et vist spillerum for eksperimenter hvilket konkret kom til udtryk gennem det forhold at vi kunne opnå støtte til projektet gennem det såkaldte 10-punktsprogram (der netop var rettet mod pædagogiske og folkeoplysningsmæssige initiativer), kombineret med midler fra Statens Humanistiske Forskningsråd.  Projektet Fremtidsværksteder som folkeoplysning sigtede – som dets undertitel signalerer – på udvikling af myndighed med udgangspunkt i hverdagserfaringerne, konkret inden for rammerne af det moderne storbyliv. Som den formelt-institutionelle ramme om eksperimentet etablerede vi en (1-årig) ”forsøgsdaghøjskole” – Daghøjskolen for fremtidsværksteder – på Amager i København hvilket indebar at deltagerne i eksperimentet var personer der levede på arbejdsløshedsunderstøttelse eller bistandshjælp. Konkret blev der etableret to halvårsforløb med hver deres deltagergruppe. Hvert halvårsforløb var tematiseret og blev indledt med et ugelangt fremtidsværksted som udgangspunkt for et forsøg på at udvikle hvad vi kaldte ”frie læreprocesser”. De to temaer var: ”Alternativer til vold og aggressivitet i hverdagen. Et fredeligt liv og oprør” og ”Fremtidsværksted mod computerkulturen”. Specielt det første forløb blev (af en række grunde vi har diskuteret i vores analyser af eksperimentet) i flere henseender nyskabende. Her skal især fremhæves to ting: arbejdet med at kombinere forskellige erkendelsesmåder i de ”frie læreprocesser” hvor social fantasi begynder at tage form, og forsøg med alternative offentlighedsformer.  I forlængelse af projektets tilgang til folkeoplysning arbejdede vi tre sammen med Susanne Possing og Tom Bjerregaard på at etablere et permanent, uafhængigt Center for utopier og sociale eksperimenter – som vi også kaldte Luftkastellet. Vi tyvstartede på det i lokaler på Sociologisk Institut i Linnesgade i København. Vi diskuterede bl.a. ideen med Robert Jungk og planlagde et systematisk samarbejde med hans Internationale Bibliothek für Zukunftsfragen i Salzburg. I regi af centeret gennemførte vi et offentlighedseksperiment: Leg med København sammen med Københavns Radio. Der foreligger en beskrivelse af ideen om centeret i en programmatisk pjece som vi udgav med henblik på at opnå anbefalinger af og støtte til centeret. Det lykkedes imidlertid ikke at skabe tilstrækkelig finansiel støtte til at centeret kunne dannes. Af de forskellige delelementer der indgik i planen, blev alene aktionsforskningsprojektet Industri og Lykke realiseret.  Publikationer:

  Erfaringerne med Daghøjskolen for fremtidsværksteder er fremstillet i tre publikationer, to omfattende erfaringsrekonstruktioner af de to halvårsforløb og en mindre, monografisk sammenfatning af projektet i sin helhed:  Kirsten Paaby, Kurt Aagaard Nielsen og Birger Steen Nielsen: Daghøjskolen for fremtidsværksteder. Alternativer til vold og aggressivitet. Et fredeligt liv og oprør. København 1987  Kirsten Paaby, Birger Steen Nielsen og Kurt Aagaard Nielsen: Daghøjskolen for fremtidsværksteder. Fremtidsværksted mod computerkulturen. København 1987  Kirsten Paaby, Birger Steen Nielsen og Kurt Aagaard Nielsen: Et myndigt hverdagsliv. Om et eksperiment med frie læreprocesser. København 1990.  Birger Steen Nielsen, Kurt Aagaard Nielsen, Kirsten Paaby, Susanne Possing og Tom Bjerregaard:

  Center for utopier og sociale eksperimenter. København 1988  Tom Bjerregaard: Ny by – et radioeksperiment om Københavns fremtid. Danmarks Radio 1989  Ved siden af dette gav projektet anledning til flere publikationer om fremtidsværkstedet i teori og praksis, herunder den stadig mest udførlige tolkning af fremtidsværkstedet som arbejdsmåde (Kontext-publikationen 1988):  Birger Steen Nielsen, Kurt Aagaard Nielsen og Kirsten Paaby: Fremtidsværksteder som folkeoplysning, i: F. Horn og J. Scott Sørensen: Fremtidsværksteder i Danmark. København 1987  Kurt Aagaard Nielsen, Kirsten Paaby og Birger Steen Nielsen: Legende kritik og social fantasi – et alternativ til pædagogik, i: Folkeskolen 11 1987  Kirsten Paaby, Kurt Aagaard Nielsen og Birger Steen Nielsen: Fremtidsværksteder som foregrebet utopi, i: Kontext/51 1988  Kurt Aagaard Nielsen, Kirsten Paaby og Birger Steen Nielsen: Hvad kan man lære i et fremtidsværksted?, i: Dansk Pædagogisk Tidsskrift 1 1988  Kirsten Paaby, Birger Steen Nielsen og Kurt Aagaard Nielsen: Erfaringer med fremtidsværksteder, i: Social Kritik/18 1992.


  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/198631/12/1987

  Samarbejdspartnere

  Emneord

  • fremtidsværksted, folkeoplysning, hverdagserfaringer, myndighed