Fremme af bæredygtige landbrugssystemer, fødevare- og foder-værdikæder i EU med øget andel af kvælstoffikserende afgrøder

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

LEGVALUE søger igennem en mere bæredygtig og samtidig konkurrencedygtig udvikling at bane vejen for udvikling af multifunktionelle og selvregulerende dyrkningssystemer vha. øget brug af kvælstoffikserende afgrøder for at fremme mere selvforsynende næringsstofkredsløb, og samtidig sikre jordens frugtbarhed, igenem øget afsætning af bælgplanter/planteprotein til foder og human konsum. LEGVALUE projektet tager udgangspunkt i værdikædeanalyser og en stor grad af aktørinddragelse, herunder støtte til teknologisk og organisatorisk innovation i forsyningskæder. Til dette formål vil projektet vurdere både de økonomiske og miljømæssige fordele. Projektet har identificeret 20 værdikæder, der afspejler markedet mangfoldighed. Derudover indgår minimum 20 landmandsbedriftsnetværk, som tilsvarende afdækker lokale forhold og planlægningsstrategier på tværs af landegrænser. LEGVALUE har som ambition at forbedre den økonomiske interesse for hver aktør i værdikæderne, og dermed fremme aktør-drevne målsætninger. LEGVALUE identificerer: i) de teknologiske løsninger der vil kunne fremme de rette værdikæder; ii) behov for støtte og koordinering af aktører-drevne satsninger og iii) ønsker om nye standarder for øget handel og dermed markedsandele.
AkronymLEGVALUE
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/201731/05/2021

Emneord

  • bælgplanter
  • landbrug
  • værdikæder
  • vidensnetværk
  • bæredygtighed
  • transition
  • participation
  • innovation
  • codesign