Fremme af bæredygtige europæiske landbrugssystemer med en høj grad af kvælstoffikserende afgrøder i fremtidens fødevare- og foderværdikæder.

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Et øget brug af kvælstoffikserende afgrøder af den enkelte landmand er stærkt afhængig af de øvrige aktører i værdikæden, enten opstrøms (såsom planteforædlere, der tilbyder nye og tilpassede sorter) eller nedstrøms (såsom foder- eller fødevareindustrien, som værdisætter de høstede produkter). Projektet tager sigte på at udvikle bæredygtige og konkurrencedygtige landbrugssystemer med fokus på både fødevare- og foderværdikæder i EU. Herunder inddragelse af både de økonomiske, miljømæssige og sociale fordele og/eller ulemper. Specifikke værdikæder vil blive evalueret for at afspejle lokale, nationale og regionale produktionspraksisser og markedsdiversitet for efterfølgende at kunne identificere brugbare løsninger iht øget økonomiske interesse for hver enkelt aktør involveret i de konkrete værdikæder.

Projektets har en aktørinddragende tilgang, hvor den eventuelle afstand mellem forskning og praksis vil blive overvundet igennem et tæt samarbejde mellem ikke-akademiske aktører og forskere (multi-actor approach). Projektet vil styrke indsigten i, hvordan man understøtter aktørernes koordinering for bedre merværdi indtjeningsmuligheder, og herunder teknologiske tiltag.

LEGVALUE øger den nuværende markedsgennemsigtighed og derigennem designes nye transitions muligheder for EU og nationale politiske beslutningstagere med henblik på at øge produktion af kvælstoffikserende afgrøder med støtte til både teknologisk og organisatorisk innovation i de nuværende værdikæder
Kort titelLEGVALUE
AkronymLEGVALUE
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/201730/04/2021

Samarbejdspartnere