Frem i Lyset - Samarbejde med Ungdommens Røde Kors og Trygfonden

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Ungdommens Røde Kors har i 2014-2018 indgået partnerskabet Frem i Lyset med Trygfonden . Gennem partnerskabet etableres en langsigtet indsats målrettet netværksfattige børn og unge fra 8 til 20 år bosat i landets glemte områder , der falder under den sociale radar fra ministerier og organisationer, og som er i en risikozone for at ende i en negativ marginaliseringsspiral. Der bor op mod 60.000 netværksfattige børn og unge i disse områder af landet, hvor der er mindre bevågenhed og færre midler til sociale indsatser.
Formålet med Frem i lyset er at bidrage til at gøre udsatte og netværksfattige børn og unge mere aktive, skabe muligheder for at de kan styrke deres sociale netværk og være bedre i stand til at håndtere deres livssituation via en ambitiøs og forebyggende civilsamfundsindsats.
Ungdommens Røde Kors ønsker at sikre en velfunderet kortlægning og evaluering af indsatsen. Derfor ønsker vi, at der gennemføres en forskningsbaseret undersøgelse af projektet i samarbejde med Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet v/ professor Thomas P. Boje. Denne undersøgelse vil dels omfatte en kortlægning og registrering af de iværksatte aktiviteter og dels en analyse af de deltagende personers – frivillige såvel som brugere - ressourcer og sociale netværk før, under og efter indsatsen.
AkronymFrem i Lyset
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/201430/06/2018

Emneord

  • Civilsamfund
  • Frivillighed
  • Sociale netværk
  • udsatte børn og unge
  • aktivt medborgerskab