Frøkvalitet i et kædeperspektiv

 • Deleuran, Lise Christina (Projektdeltager)

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Nye salater, nye produktionsformer og stigende forbrugerbevidsthed giver grundlag for en øget frøproduktion indenfor visse grøntsager. Frøet er det mest basale input i afgrødeproduktion og effektiviteten af andre inputs afhænger af frøets kvalitet. I perioden 2006 - 2009 samler jeg op på netop dette emne i Ph.d.-projektetet 'Frøkvalitet i et kædeperspektiv'. Baggunden for projektet er mangeårig dansk forskning i havefrøproduktion i først og fremmest spinat, men også bl. a. chrysanthemum, vårsalat, rucola, gulerod, porre og blomkål.
  Projektets idé er, at man med udgangspunkt i en dansk kvalitets frøproduktion kan sikre en gennemgående dansk kvalitetsproduktion at de babyleaf produkter, der efterspørges af forbrugeren. Effektivitet og samspil i forsyningskæden er en væsentlig forudsætning for at kunne klare sig i konkurrencen med udenlandske leverandører. Ved at etablere relationer og læreprocesser, så alle tænker i de samme baner og er bevidst om nødvendigheden af kvalitet, sikres effektive feedback loops i alle led i kæden.
  Detailleddet stiller stadig større krav til levering af korrekte mængder til rette tid af den rette kvalitet. Forbrugerne bliver stadig mere bevidste, men hvordan sikres at den rette information når ud på den rigtige måde. Hvor vigtigt er kvalitetsaspektet for den enkelte?
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato07/10/200109/06/2016

  Finansiering

  • <ingen navn>