Forundersøgelse vedr. udnyttelse af alternativt biologisk affald til energiproduktion

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet er en forundersøgelse af mulighederne for at udnytte alternative biologiske restprodukter (affald) til energiproduktion ved forgasning. I projektet vurderes gennemføres forundersøgelserne til etableringen af et biogasanlæg i Solrød der indfødes med en kombination af fedtemøg (tang og alger der vaskes op i Køgebugt), industriaffald, spildevandsslam mv.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/200901/09/2010

Finansiering

  • <ingen navn>