Forskningsprojekt om sugardating blandt unge

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Hvordan hænger unge sugardateres oplevelser af stigma, social isolation, afhængighed og andre problemer sammen med faktorerne: Køn, social baggrund, alder og etnicitet? Hvilken type af sugardating eksisterer der i kontinuummet af seksuelle transaktioner, og i hvilken grad er sugardating motiveret af materielle, sociale, seksuelle og følelsesmæssige behov?

Forskning i sugardating i Danmark er meget begrænset, og af samme årsag er vidensbaseringen af de få eksisterende indsatser til sugardatere mangelfuld. For at kunne forstå hvorfor de unge sugardater og udvikle nye indsatser mangler vi viden om deres forskellige motiver til at indgå i sugardating og de problemer de oplever. Projektet udfører den første kombinerede kvalitative og kvantitative undersøgelse af sugardating i Danmark, herunder en undersøgelse af unges motiver for at udveksle sex for penge eller gaver, deres sociale baggrunde samt de problemer de oplever. Undersøgelsen skal bidrage til at udvikle sociale indsatser, der kan afhjælpe de unges marginalisering ved at give dem adgang til specialiseret hjælp og konstruktive fællesskaber, via et fokus på sociale netværk. Projektet bidrager dermed både til at udvikle et nyt praksisfelt og et nyt forskningsfelt.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201931/12/2021