Forsknings- og udviklingsprojekt om en casebaseret samskabelses-analyse af norsk og dansk socialt entreprenørskab og social innovation

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Linda Lundgaard Andersen er partner i et norsk forsknings- og udviklingsprojekt med KORA og to norske partnere: Sesam Høgskolen i Sørøst, Norge, og Foreningen SoCentral i Oslo, Norge. Det dansk/norske samarbejde har til formål at undersøge samskabelse og tværprofessionelt samarbejde mellem forskellige aktører: offentlige, civile og private partere indenfor et bredt spektrum af velfærdsydelser. Med afsæt i 6 casestudier: 5 norske og en dansk udvikles dels en håndbog i samskabelse og dels en række metodikker til vurderinger og udvikling af samskabelse mellem flere aktører samt hvordan sociale virksomheder systematisk kan monitorere deres arbejde. Endelig udarbejdes en rapport over det samlede forløb. Forsknings- og udvikingsprojektet er finansieret af det norske KS, som svarer til det danske KL.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201701/06/2018