Forskernetværk for Multifunktionelt jordbrug og landskab

 • Brandt, Jesper (Projektdeltager)
 • Caspersen, Ole Hjorth (Projektdeltager)
 • Vejre, Henrik (Projektdeltager)
 • Abildstrup, Jens (Projektdeltager)
 • Busck, Anne (Projektdeltager)
 • Bøcher, Peder (Projektdeltager)
 • Dalgaard, Tommy (Projektdeltager)
 • Frederiksen, Pia (Projektdeltager)
 • Hasler, Berit (Projektdeltager)
 • Kjeldsen, Chris (Projektdeltager)
 • Kristensen, Lone S. (Projektdeltager)
 • Kristensen, Søren P. (Projektdeltager)
 • Noe, Egon (Projektdeltager)
 • Primdahl, Jørgen (Projektdeltager)
 • Andersen, Erling (Projektdeltager)

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Netværket, der udsprang af Roskildekonferencen 'Multifunctional Landscapes' i 2001, samt publikationerne i tilknytning dertil (Brandt&Vejre, eds. 2003 og 2004) har holdt en række seminarer i (Viborg, Gribskov, Søminen) samt skrevet papers sammen og i grupper på nogle internationale konferencer om emnet. I 2006 og 2007 fokuseres på udvikling af teori og metode for en kvantificering af landbrugets og landskabets funktioner. Der har været ønske om at flytte vægten fra landbruget til landskabet og de mange andre typer arealanvendelser, der knytter sig dertil. En af de foreløbige ideer har været, med udgangspunkt i den udviklede teori og metode at foretage en kritisk analyse af fingerplanen og udviklingen af landskabsfunktioner i Hovedstadsområdet.

  Deltagere: Danmarks MiljøUndersøgelser,DMU, Danmarks JordbrugsForskning, DJF,. Fødevareøkonomisk Institut, KVL samt Geografisk Institut, KU
  Financiering: 296.000 Dkr fra forskningsrådet for Teknologi og Produktion
  Forvaltning: Netværket administreres fra KVL, Afd. f. Skov og landskab, der også administrerer bevillingen.
  Publikationer: * Vejre, H., Brandt, J., Caspersen, O. H. and Kristensen, S. P. (2005) The materialisation of intangible transcending landscape functions - the role of spatial and territorial competences. Accepted for publication in Agriculture, Ecosystems and Environment
  * Vejre, H, Abildtrup, J., Andersen, E., Andersen, P.S., Brandt, J., Busck, A., Dalgaard, T., Hasler, B., Huusom ,H., Kristensen, L.S., Kristensen, S.K. & Præstholm, S. (2005) Multifunctional agriculture and multifunctional landscapes - land use as interface. Accepted for Publication in Mander, Ü(ed): Multifunctional Land Use, Springer Verlag.
  Seminar: Afholdt 2-dages seminar på Søminestationen i foråret
  Konference i Tartu indenfor et europæisk netværk - landscape tomorrow.
  Ny bevilling omfatter gennemførelse af følgende 5 åbne workshops:
  1. Taxonomy and classification
  2. Quantification and mapping
  3. Operational approach to multifunctionality
  4. Policy approaches to multifunctionality
  5. Sustainability and multifunctionality
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/200331/12/2007

  Samarbejdspartnere

  • Roskilde Universitet (leder)
  • Københavns Universitet (Projektpartner)
  • Danmarks Jordbrugsforskning (Projektpartner)
  • Skov&Landskab, KVL (Projektpartner)
  • Fødevareøkonomisk Institut, KVL (Projektpartner)
  • Afd. f. systemforskning, DMU (Projektpartner)

  Finansiering

  • Forskningsrådet for teknologi og produktion