For sent? Modtagelsesundervisningens betydning for sent ankomne unge flygtninge og indvandreres indslusning i det danske uddannelsessystem

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  I projektet ”For sent?” undersøger jeg de uddannelsestilbud, som sent ankomne unge flygtninge og indvandrere mellem 14 og 25 år får tilbudt i integrationsperioden og hvilken betydning denne periode har for at de unge kan indgå i og gennemføre en uddannelse på lang sigt. I projektet argumenterer jeg for, at det er særligt relevant at undersøge modtagelsesundervisningens betydning for de sent ankomne unges sproglige, faglige og identitetsmæssige udvikling.
  Min belysning af denne tematik vil falde i to hovedperspektiver:
  Det første perspektiv er historisk og et forsøg på en rekonstruktion af tilblivelsesprocessen af den ”sent ankomne unge flygtning/indvandrer” som social og især uddannelsesmæssig kategori samt den dertil hørende tilblivelse af ”modtagelsesundervisning” som institutionelt svar på denne sociale/uddannelsesmæssige kategori. Metodisk bygger denne del på dokumentanalyser samt en kortlægning af eksisterende modtagelsesundervisningstilbud organisering, indhold og metoder.
  Det andet perspektiv er kulturanalytisk og et forsøg på at følge deltagernes strategier, forhandlinger og positioneringer i forhold til det der er på spil i modtagelsesundervisningen. Metodisk bygger denne del på feltarbejde i 2 modtagelsesundervisningstilbud.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/02/201331/01/2017

  Emneord

  • Tosprogethed
  • interkulturel pædagogik
  • Integration
  • dansk som andetsprog
  • modtagelsesklasser