Folkeskolen som sundhedsfremmende miljø

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Målet med mit ph.d.-projekt er at studere folkeskolens sundhedspædagogiske arbejde i et køns- og socialklasseperspektiv og dermed afsøge skolens potentiale for at bidrage til at reducere ulighed i sundhed.
  Projektet er optaget af mødet mellem på den ene side sundhedspædagogikkens opdyrkning af elevernes handlekompetence, deltagelse og kritiske sans og på den anden side dels køn og socialklasse som forskelssættende kategorier dels forholdet mellem magtudøvelse, magtkritik og social forandring.
  Den teoretiske ramme kombinerer en governmentalityanalytik med affekteori og en psycho-social tilgang med et blik for, hvordan køn og klasse influerer på identitetsdannelse.
  Empirien konstrueres med flere former for data: Policy-dokumenter og kampagnemateriale, observationer på to skoler og en række kvalitative interview med skolernes aktører: Elever, lærere og sundhedsprofessionelle.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato31/12/201231/12/2015

  Emneord

  • Sundhedsfremme, ulighed i sundhed, folkeskolen, køn, socialklasse, subjekt, affekt, governmentality